بهبود طول پارگی کاغذ با نانو الیاف سلولزی در خمیر کاغذ باگاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

چکیده

       کارخانه کاغذ پارس به­منظور بهبود مقاومت کاغذهای حاصل از خمیر کاغذ باگاس، خمیرکاغذ الیاف بلند وارداتی سوزنی‌برگ به­عنوان تقویت کننده استفاده کرده و این هزینه‌های زیادی را به کارخانه تحمیل می‌کند. این تحقیق با هدف بررسی جایگزین سیستم‌های افزودنی نشاسته کاتیونی- بنتونیت،  نانوالیاف سلولز- نشاسته کاتیونی، و نانوالیاف سلولزی- پلی اکریل آمید کاتیونی،‌ با خمیر کاغذ الیاف بلند برای بهبود طول پارگی کاغذ حاصل از خمیرکاغذ باگاس انجام شد. نتایج نشان داد با افزودن 1 درصد نشاسته کاتیونی، طول پارگی کاغذ حاصل معادل کاغذ باگاس تقویت شده با 15 درصد خمیر کاغذ الیاف بلند وارداتی به‌دست می‌آید اما به دلیل مشکلات فرآیندی احتمالی، تیمار ترکیبی با مقدار نشاسته کمتر (75/0 درصد) همراه با 3 درصد نانو الیاف سلولزی نیز بررسی شد که توانست طول پارگی معادل را ایجاد کند. همچنین با افزودن ۵/۷ درصد نانو الیاف سلولزی و ۰۳/۰ درصد پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی  به خمیر کاغذ باگاس بدون استفاده از نشاسته نیز طول پارگی معادل افزودن 15 درصد خمیر کاغذ الیاف بلند حاصل شد. افزودن بنتونیت به همراه نشاسته کاتیونی به خمیر کاغذ باگاس موجب بهبود جزئی آب­گیری خمیر کاغذ شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving paper breaking length using cellulosic nanofibers in bagasse pulp

نویسندگان [English]

  • Mohammad hadi Moradian
  • Pejman Rezayati Charani
  • Mohhamad Saadat niya
چکیده [English]

       Pars paper factory adds imported long fiber pulp which is made from softwoods to its bagasse pulp to reinforce the paper strength, thereby incurring high expenses to this factory. This research aimed to assess the replacement of different systems of additives (cationic starch-bentonite, cellulose nanofibers-cationic starch, cellulose nanofibers- cationic polyacrylamide) with long fiber pulps, while keeping the paper breaking length to the extent of adding 15% imported long fibers. The results showed adding 1 percent cationic starch leads to enough breaking length, but according to possible process problems adding lesser amount of starch (0.75 %) with 3 % cellulosic nanofibers was also investigated, which could attain suitable paper breaking length. In addition, a treatment without starch but with 7.5 % cellulosic nanofibers and 0.03 % cationic polyacrylamide could also reach to an equivalent breaking length of adding 15 % long fiber pulp. Furthermore, adding bentonite with cationic starch to bagasse pulp resulted in a little improvement in pulp drainage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bagasse
  • Pulp
  • breaking length
  • cellulosic nanofiber
  • Cationic starch