نویسنده = مهدوی، سعید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پسماند فورفورال

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 571-583

فاطمه جدیدیان؛ محمد طلایی پور؛ سعید مهدوی؛ امیر هومن حمصی


3. تولید خمیرکاغذ کرافت از دو رقم تندرشد صنوبر گونه ارومریکن

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 107-118

سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ صفدر مولوی