بررسی بهبود ویژگی‏های مکانیکی و نوری کاغذهای چاپ پس از پوشش‏ دهی با رنگدانه‏ های نانورس و کربنات کلسیم رسوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، گروه مهندسی چوب و کاغذ، سوادکوه، ایران.

2 استادیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‏های آن، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر پوشش‏دهی سبک بر مقاومت‏ها و ویژگی‏های نوری کاغذ چاپ شرکت چوب و کاغذ مازندران انجام شد. دو رنگدانة معدنی نانورس و کربنات کلسیم رسوبی در درصدهای وزنی مختلف نسبت به لاتکس برای پوشش‏دهی به روش تیغه‏ای استفاده شد. از میکروسکوپ نیروی اتمی برای بررسی ساختار سطح کاغذ استفاده شد. همچنین، خواص مقاومتی و نوری کاغذهای شاهد و پوشش‏شده اندازه‏گیری شد. مقایسۀ این ویژگی‏ها نشان داد سطح کاغذ پوشش‏یافته با نانورس به‏دلیل زیادتر‏بودن سطح ویژۀ نانورس و تفاوت در شکل ذرات آن (صفحه‏ای)، در مقایسه با کربنات کلسیم رسوبی، از یکنواختی و صافی نسبتاً خوبی برخوردار است. اختلاف معنی‏داری بین مقاومت‏‏های کاغذ، به‏جز سفتی کشش، وجود نداشت. زردی کاغذهای پوشش‏دهی‏شدة سبک با نانورس تا حدود 20 درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت؛ درحالی ‏که بین روشنی و ماتی کاغذهای پوشش‏دهی‏شده با نمونۀ شاهد، اختلاف معنی‏داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Mechanical and Optical Properties of Mechanical Printing Paper after Coating with Nanoclay and Precipitated Calcium Carbonate

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebrahimpour Kasmani 1
  • Saeed Mahdavi 2
  • Ahmad Samariha 3
1 Assistant Professor, Department of Wood and Paper Engineering, College of Agricultural and Natural Resources, Savadkooh Branch, Islamic Azad University, Savadkooh, I.R. Iran
2 Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Wood & Paper Science Department, P. O. Box 31585-34, Tehran, I.R. Iran
3 Ph.D, Young Researchers and Elites Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the low weight coating (LWC) effects on mechanical and optical properties of printing papers produced by Mazandaran Wood and Paper Industries Co. (MWPI). Two mineral pigments including nanoclay and precipitated calcium carbonate (PCC) were applied by blade coating method in different weight percentages of latex. Surface structure of coated paper was characterized by atomic force microscopy (AFM). Also, mechanical and optical properties of coated paper and control were measured. Comparison of the characteristics showed that surface of coated paper with nanoclay had better uniformity and smoothness than PCC due to higher specific area and plate form shape. There were no significant differences among the paper strength except tensile stiffness. Yellowness of the LWC paper with nanoclay decreased by approximately 20% compared to the control, whereas there were no significant differences among of brightness and opacity of LWC paper and control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coating
  • Atomic Force Microscope
  • precipitated calcium carbonate
  • Nanoclay
  • Mechanical and optical properties