نویسنده = فاطمه موسوی
بررسی تأثیر آهک بر روی خصوصیات تورمی خاک جاده‌های جنگلی

دوره 76، شماره 3، آذر 1402، صفحه 207-216

فاطمه موسوی؛ احسان عبدی؛ زهرا مشایخی؛ مرتضی مدرسی؛ مصطفی جنت بابایی


مقایسة تأثیر مواد پلیمری بر خصوصیات فیزیکی خاک جاده‌های جنگلی

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 395-404

فاطمه موسوی؛ احسان عبدی؛ علی رئیسی استبرق؛ باریس مجنونیان


مقایسۀ روش کازاگرانده و مخروط نفوذ در تعیین حد روانی خاک

دوره 67، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 647-655

فاطمه موسوی؛ احسان عبدی


بهینه‌سازی زهکش‌های عرضی شبکة جادۀ جنگلی با استفاده از مدل CULSED (مطالعة موردی: بخش نم‌خانه، جنگل خیرود)

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 147-154

احسان عبدی؛ مصطفی مقدمی راد؛ سعید راهبری سی سخت؛ باریس مجنونیان؛ فاطمه موسوی