اثر موم زنبورعسل و ترکیب آن با اسید بوریک بر ثبات ابعاد و مقاومت به پوسیدگی چوب صنوبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران

چکیده

تغییر شکل بر اثر تغییرات رطوبتی و همچنین تخریب زیستی، عامل اصلی تخریب محصولات چوبی در مصارف هنری و خانگی است. حفاظت چوب در این بخش­ ها به­ واسطۀ تماس با انسان و محیط­ های خانگی حساسیت زیادی دارد و نمی ­توان از مواد شیمیایی سمی استفاده کرد. موم زنبور عسل ماده ­ای طبیعی است و برای انسان مسمومیت‌زا نیست. هدف این تحقیق، استفاده از غلظت­ های متفاوت موم حل‌شده در اتانول داغ (0، 4، 6 و 10 درصد) و نیز ترکیب آن با اسید بوریک (موم 6 درصد + اسید بوریک 2 درصد) برای اشباع چوب صنوبر به­ منظور بهبود ثبات ابعاد و مقاومت به پوسیدگی بود. نتایج نشان داد موم زنبور عسل حتی در غلظت­های کم، سبب کاهش جذب آب و واکشیدگی حجمی چوب به‌ویژه در دوره­های کوتاه‌مدت تماس با آب می­ شود. با افزایش زمان غوطه­ وری در آب، واکشیدگی حجمی نمونه ­های تیمارشده افزایش یافت و در پایان، مشابه نمونه­ های شاهد بود. با افزایش غلظت موم، حد اثرگذاری آن در مقاومت نمونه­ ها به پوسیدگی قارچی آشکار شد. به‌طور کلی اثرگذاری موم در برابر تخریب قارچی محدود بود و بهترین نتیجه در تیمار ترکیبی موم با اسید بوریک به‌دست آمد، جایی­ که حتی پس از آبشویی نیز اثرگذاری فرمول حفاظتی کاهش نیافت. استفاده از این محلول برای کاربردهای صنعتی توجیه اقتصادی ندارد، اما می‌توان آن را برای مصارف خانگی (مانند ظروف آشپزخانه) و هنری (مجسمه ها) چوب توصیه کرد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the beeswax and its combination with boric acid on the dimensional stability and fungal resistance of poplar wood

نویسندگان [English]

  • D. Efhamisisi 1
  • P. Ahmadi 2
1 Assistant Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 M.Sc. Graduate of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

The main cause of the wood degradation in domestic and artistic applications is deformation due to the moisture changes and also the bio-damages. Wood protection in these sectors requires much attention due to their contact with humans, so toxic chemicals may not be used. The beeswax is a natural substance and has no toxicity for humans. The main purpose of this study was to use the different concentrations of the beeswax (0, 4, 6 and 10 wt%) dissolved in the hot ethanol, as well as its combination with boric acid (6 wt% beeswax + 2 wt% boric acid) to impregnate poplar wood for enhancing the dimensional stability and the fungal resistance. The result showed that the uptake of the beeswax, even in low weight gain, had significant effect on the water absorption and volumetric swelling of wood, especially in short periods of water contact. As the immersion time in water increased, the volumetric swelling of the treated samples increased and finally that was as much as controls. By increasing the concentration of the beeswax, its effect on the resistance of wood against fungal decay was revealed. In general, the efficacy of the beeswax on the fungal activity was limited. The best result was obtained with the combination of the beeswax and boric acid, which even after leaching and no decrease was observed on the protective efficacy against fungal decay. The use of this protective formula for industrial applications is not economical, but it can be used for domestic (kitchen utensils) and artistic (sculptures) uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beeswax
  • Boric acid
  • Swelling
  • Water absorption
  • Fungal decay