بررسی اثر درصد خشکی خمیر خروجی از پرس دوقلو بر آلودگی پساب با استفاده از مدل ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس واحد تولید خمیر شرکت چوب و کاغذ مازندران و مدرس دانشگاه پیام نور ساری، ساری، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

در صنعت کاغذسازی، برای بازیافت مواد محلول حاصل از فرایند تبدیل چوب به خمیر‌کاغذ، از پرس استفاده می‌شود که کارایی آن نقش بسزایی در جلوگیری از هدر‌رفت منابع و آلودگی پساب دارد. این تحقیق برای نشان‌دادن اثر درصد خشکی خمیر خروجی از پرس دو‌‌قلو بر کارایی شست‌وشو با استفاده از مدل ریاضی و بر‌مبنای الگوی شبیه‌سازی آنالیز مهندسی سیستم، صورت گرفته و بر‌اساس آن عملکرد پرس بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در یک مقدار تولید ثابت برمبنای اطلاعات شرکت چوب و کاغذ مازندران، کارایی شست‌وشوی پرس دوقلو رابطة مستقیم با درصد خشکی خمیر خروجی از پرس دارد؛ به‌‌طوری ‌که افزایش حدود 10 درصد خشکی خمیر خروجی باعث افزایش 10 درصد کارایی شست‌وشو و هم‌زمان باعث کاهش حدود 35 درصد مواد بازیافت‌‌نشده می‌شود که این موضوع نشان‌‌دهندة کاهش بار آلودگی پساب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Effect of Pulp Consistency Output of the Twin Roll Press with Effluent Pollution by Mathematical Model

نویسندگان [English]

  • Valiollah Mehdipour Roshan 1
  • Abdolhamid Eshraghniya Jahromi 2
1 Pulp Mill Manager, Mazandaran Wood and Paper Industry, and Instructor, Sari Payam Noor University, Sari, I.R. Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

In paper industry, Twin roll press machines are utilized for recovering the dissolved materials resulting from the process of transforming wood into pulp and it's efficiency has a considerable role in wasting resources and effluent pollution load. This research was performed for the purpose of showing the effective pulp consistency on efficiency of washing by using a mathematical model based on the pattern of simulating the System Engineering Analysis. The press function was analyzed according to the same principle. Based on the data of Mazandaran Wood and Paper Industries, the results show that in a fixed amount of production the washing efficiency of the twin roll press has a direct impact on the pulp consistency coming out of the related press.The consistency rise of about 10% of output pulp, increases 10% washing efficiency and reduces about 35% of not recovered dissolved materials, this represents a decrease in effluent pollution load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Twin Roll Press
  • washing efficiency
  • pulp consistency
  • effluent pollution load
  • Mathematical model