بررسی امکان استفاده از نانو سیلیکا به عنوان پرکننده در ساخت تخته لایه

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق امکان استفاده از نانو سیلیکای تیمار شده به عنوان فیلر تخته‌لایه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از ساخت تخته‌لایه با استفاده از لایه‌های چوبی گونه ممرز در شرایط آزمایشگاهی، ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌های حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت. عوامل متغیر این بررسی نوع سیلان (وینیل تری متوکسی سیلان و ? آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان)، مقدار نانو سیلیکا (1%و2%) و مقدار عامل جفت کننده سیلان (1%و2%) بودند. تجزیه تحلیل نتایج نشان داد که کمترین مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت مربوط به تخته‌هایی می‌باشد که در ساخت آنها از 1درصد نانو سیلیکای تیمار شده با 2% وینیل تری متوکسی سیلان استفاده شده بود و تخته‌هایی که در ساخت آنها از 1درصد نانو سیلیکای تیمار شده با 1% ?- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان استفاده شده دارای بهترین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته بودند. مقاومت برشی تخته‌های حاوی 2% نانو سیلیکای تیمار شده با 1% وینیل تری متوکسی سیلان نیز بهتر از سایر تیمارها بود. به طور کلی نتایج این بررسی نشان می‌دهند که استفاده از نانو سیلیکای تیمار شده با عوامل جفت کننده سیلان به عنوان فیلر چسب اوره- فرمالدهید در بهبود ویژگی‌های تخته لایه موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilization of nano silica as filler in plywood manufacturing

نویسندگان [English]

  • x x 1
  • x x 2
  • a aaaaa 2
  • z zzzzzzzz 3
چکیده [English]

The effect of nano SiO2 and silane coupling agents on practical properties of plywood was investigated. After plywood production with layers of hornbeam wood (Carpinus betulus), physical and mechanical properties were analyzed. Variables were the type of silane coupling agent (vinyl tri methoxy silane and ?-amino propyl tri ethoxy silane), the amount of nano SiO2 (1% and 2%) and the amount of silane coupling agent (1% and 2%). The lowest water absorption and thickness swelling were observed in the case of boards produced with 1% treated nano SiO2 by 2% vinyl tri methoxy silane, and those with 1% treated nano SiO2 by 2% ?-amino propyl tri ethoxy silane had the highest bending strength and modulus of elasticity. The highest shear strength was found for the boards produced with 2% nano SiO2 treated by 1% vinyl tri methoxy silane. The results of this study revealed that utilization of nano SiO2 treated by silane coupling agent as filler for urea formaldehyde resin is effective in improving the physical and mechanical properties of plywood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Filler
  • Hornbeam Wood
  • Plywood
  • Urea- formaldehyde
  • Vinyl tri methoxy silane