قدرت نگهداری اتصال دهنده‌ها در چندسازه آرد کاه برنج-پلی اتیلن سنگین در مراحل رطوبت‌دهی متناوب

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

دانستن مقاومت و رفتار اتصال‌دهنده‌ها در چندسازه‌های الیاف لیگنوسلولزی‌- ترموپلاستیک‌ها در شرایط مختلف سرویس از جمله شرایط خشک و مرطوب از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش قدرت نگهداری اتصال‌دهنده‌ها شامل میخ و پیچ عمود بر سطح چندسازه آرد ساقه برنج- پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) در مرحله خشک و 4 مرحله رطوبت‌دهی متناوب مورد بررسی قرار گرفت. تخته‌های چندسازه با چگالی اسمی g/cm31 و با نسبت‌های وزنی 45، 60 و 75 درصد آرد ساخته شدند که در برخی از آنها از پلی‌پروپیلن اصلاح شده با مالئیک انیدرید (MAPP) به نسبت وزنی 2% به‌عنوان سازگارکننده استفاده گردید. اندازه‌گیری‌ها با استفاده از دستگاه مکانیکی و به صورت آزمون انفصالی (کششی) انجام شد. نتایج نشان دادند که به‌طور کلی، افزایش درصد وزنی آرد ساقه برنج سبب کاهش قدرت نگهداری میخ و پیچ می‌شود. همچنین مشخص شد، طی مراحل رطوبت‌دهی، قدرت نگهداری میخ در سطح 45% آرد کاهش و در سطوح 60 و 75 % به جهت افزایش احتمالی درگیر شدن بدنه میخ در داخل چندسازه مرطوب، تا حدودی افزایش می‌یابد. در ارتباط با پیچ، قدرت نگهداری در سطح 45% و 60% آرد، پس از کاهش در مرحله اول رطوبت‌دهی، طی مراحل بعدی تقریباً ثابت می‌ماند، اما در سطح 75% تقریباً روند نزولی دارد. نتایج همچنین نشان دادند که مشابه سایر خواص مقاومتی این نوع چندسازه‌ها، سازگارکننده اثر تقریباً مثبتی بر قدرت نگهداری اتصال دهنده‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Withdrawal strength of fasteners in rice straw-HDPE composites under alternating wetting stages

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 1
چکیده [English]

The withdrawal strength of nail and screw fasteners was studied in rice straw fiber-thermoplastic composites. Virgin high-density polyethylene (HDPE) was selected as the composite matrix. Three levels of dry rice straw fiber, 45%, 60% and 75%, based on weight and passed through a 40-mesh size screen were mixed with the polymeric matrix without or with 2% (based on weight) maleic anhydride grafted polypropylene (MAPP) as coupling agent. A dry-blending method was used for compounding the materials. The 12 formulations for the polymer composites were used to prepare samples with dimensions of 25 cm by 15 cm by 1 cm. The final composites were made by pressing the prepared mats between the hot plates of a compression press by employing combinations of temperature and pressure in three stages. After keeping the composites at room temperature for 15 days, the withdrawal strengths of nails and screws were measured according to BS Standard for dry composites. Withdrawal strengths were also measured after immersion of the composites for 24 hours in distilled water (wet condition) (cycle 1). Wetting for 24 hours followed by drying for 24 hours was then repeated for the other 3 cycles. The results showed that the withdrawal strength of screws is more than that of nails. Also, rice straw fiber content may significantly influence the withdrawal strength of fasteners, especially at higher fiber to polymer ratios. Furthermore, it was found that the coupling agent slightly affected the withdrawal strengths of the fasteners. The results also showed ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite
  • High density polyethylene
  • Nail
  • rice straw
  • Screw
  • Wetting