تأثیر نانو لوله‌های کربنی تک جداره روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه الیاف چوب- پلی اتیلن سبک

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر نانو لوله‌های کربنی تک جداره روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه الیاف
چوب- پلی اتیلن سبک می‌باشد. نانو لوله‌های کربنی تک جداره با نسبت‌های 1، 2 و 3 درصد پس از پراکنده شدن در محلول استون با الیاف چوب و پلی اتیلن سبک در دو حالت حضور و عدم حضور سازگارکننده پلی اتیلن پیوند شده با انیدرید مالئیک
(0 و 3 درصد)، بوسیله دستگاه مخلوط کن داخلی آمیخته شده و سپس با استفاده از روش پرس گرم به صفحات
چوب- پلاستیک تبدیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از نانو لوله‌های کربنی تک جداره به همراه سازگارکننده موجب بهبود ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب- پلاستیک می‌گردد. در شرایط عدم حضور و حضور 3% سازگارکننده، چندسازه دارای 3 درصد نانو لوله‌های کربنی کمترین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت و بیشترین میزان مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی را نشان داد. ریزنگار SEM نشان داد که با اضافه شدن سازگارکننده، پراکنش الیاف و نانو لوله کربنی در ماده زمینه بهبود یافت. بیشترین مقاومت به ضربه در چندسازه دارای 3% سازگارکننده و 2% نانولوله کربنی مشاهده شد. با توجه به ریزنگار SEM، با افزایش نانو لوله کربنی تا 3 درصد، این ذرات نانو در ماده زمینه تجمع یافته و موجب توسعه نقاط تمرکز تنش و شکست می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Single Wall Carbon Nanotubes on Physical and Mechanical Properties of Wood Fiber- LDPE Composites

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • e e 2
چکیده [English]

The aim of this research is investigation on influence of single wall carbon nanotubes (SWCNTs) on the physical and mechanical properties of wood fiber- LDPE composites. SWCNTs with 1, 2 and 3 wt% were dispersed in acetone and then in absent and present MAPE ( 0 and 3% wt) were mixed with wood fiber and HDPE by Haake internal mixer and then the wood plastic composites were manufactured by hot press method. The results show that SWCNTs and MAPE improve physical and mechanical properties of the composites. In absent and present MAPE, the composites with 3% SWCNTs exhibited the lowest water absorption and thickness swelling content and the highest flexural modulus and strength, respectively. SEM micrograph showed that, with adding compatibilizer dispersion of fibers and carbon nanotube are improved. The composites with 3% MAPE and 2% SWCNTs exhibited the highest impact strength. Based on SEM micrograph, with increasing carbon nanoyube up to 3%, these nanoparticles are agglomerated in the matrix and provide points of stress concentrations and crack propagation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical properties
  • Physical properties
  • SEM micrograph
  • single wall carbon nanotube
  • wood fiber- LDPE composite