کلیدواژه‌ها = ترشوندگی سطوح
ساخت کف‌پوش (Finish Floor) تخته تراشة جهت‌دار از بقایای هرس شهری و باغی با چسب اوره فرمالدئید

دوره 76، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 123-140

محمد منافی دستجردی؛ عباس روحانی؛ حمید زارع حسین آبادی؛ محمد علی ابراهیمی نیک