نویسنده = �������� ������ �������������������� ������ ��������
معادلات آلومتریک برای برآورد زی‌تودۀ روی زمین درخت پالونیا فورتونئی (Paulownia fortunei) در طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 303-313

جهانگیر محمدی؛ علی اکبر محمد علی پورملکشاه؛ نیشتمان حاتمی