نویسنده = محمدی شیرکلایی، جمال الدین
تعداد مقالات: 1
1. تولید خمیرکاغذ با فرایند مونواتانول آمین از کاه جو و رنگ‌بری ECF خمیرکاغذهای حاصل

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 691-700

سحاب حجازی؛ جمال الدین محمدی شیرکلایی؛ محمد احمدی