نویسنده = ������������ ������������ ����������
بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی با پهنای حلقه‌های رویش سالانه درختان ارس در رویشگاه کیگوران (استان لرستان)

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 599-608

مریم علیپور فرد؛ محمود رائینی سرجاز؛ کامبیز پورطهماسی؛ مهدی نادی