نویسنده = ���������� �������� ������
اثر دما و زمان ماندگاری در تیمار روغن‌گرمایی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب نراد (Abies sp.)

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 303-315

محمد رضا عبده؛ امیر موتاب ساعی؛ بهبود محبی؛ سعید کاظمی نجفی