نویسنده = عبده، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر دما و زمان ماندگاری در تیمار روغن‌گرمایی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب نراد (Abies sp.)

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 303-315

محمد رضا عبده؛ امیر موتاب ساعی؛ بهبود محبی؛ سعید کاظمی نجفی