نویسنده = �������� �������� ����������
برآورد هزینه‌های محلی حفاظت: استفاده از رویکرد مدلسازی انتخاب در استخراج تمایل به پذیرش

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 71-81

زهرا مشایخی؛ غلامعلی شرزه ای؛ افشین دانه کار؛ وحید ماجد