نویسنده = �������� ���������� ����������
مقایسۀ اثر جدایۀ فرانکیا و کود اوره بر زی‌توده و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های توسکای ییلاقی و قشلاقی

دوره 73، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 417-425

خاطره متقی خواه؛ علی صالحی؛ احسان کهنه؛ ابوذر حیدری صفری کوچی