نویسنده = شریف نیا، حوری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رفتار شکست تراشه‌های چوب تحت بار کششی با استفاده از روش گسیل صوتی

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 339-349

حوری شریف نیا؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی احمدی نجف آبادی