نویسنده = نظری، جمیله
تعداد مقالات: 1
1. ریزازدیادی توس از طریق کالوس برگ آن

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 199-207

جمیله نظری؛ وحیده پیام نور؛ مهدی علیزاده؛ کمال قاسمی بزدی