نویسنده = سیدی، نسرین
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دانهال‌های گردو (Juglans regia L.)

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 511-521

نسرین سیدی؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی؛ هادی بیگی حیدرلو


2. بررسی تنوع ژنتیکی گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با نشانگرهای SSR

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 277-286

آیدا طاهری؛ نسرین سیدی؛ بابک عبدالهی مندولکانی