نویسنده = ���������� ������������
تعیین وی‍ژگی‏های زیست‏‏‏ مکانیک گونة تبریزی به‏ منظور استفاده در زیست‏ مهندسی خاک

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 13-19

باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محبوبه فصحت؛ حمید صوفی مریو