نویسنده = صداقت، اکرم
تعداد مقالات: 2
1. استخراج و شناسایی ترکیبات شیمیایی آب‌دوست‌‌ِ مواد استخراجی بافت گره پهن‌برگان

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 247-259

اکرم صداقت؛ علی عبدالخانی؛ فرامرز خداییان؛ محمد هادی قاسمی


2. تأثیر روش استخراج بر ترکیبات فنولی زیست‌فعال موجود در بافت گره گونة سرو سیمین

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 161-168

علی عبدالخانی؛ اکرم صداقت؛ فرامرز خداییان چگینی؛ محمد هادی قاسمی