نویسنده = نمیرانیان، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. مرگ و میر درختان در فاز کاهش پایه ها در روند تکامل توده های راش

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 931-943

مرتضی مریدی؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی؛ منوچهر نمیرانیان؛ سید محمد معین صادقی