نویسنده = ������������������ ��������
مطالعة آثار نوع مدیریت مشارکتی و دولتی بر تنوع گونه‏های چوبی با بهره‏گیری از مدل‏های پارامتری تنوع

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 457-468

مجید لقمانپور؛ محسن الهی؛ علی یخکشی؛ ژهائیر واردانیان