نویسنده = �������� ����������
تأثیر اصلاح شیمیایی آرد چوب بر خواص مکانیکی استاتیکی و دینامیکی چندسازة حاصل از پلی‏پروپیلن

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 559-572

بهزاد کرد؛ مهرداد رودکلی نجاتی؛ عبدالله نجفی


خواص بازدارندگی نانوکامپوزیت‏ های نانوکریستال سلولز ـ پلی ‏وینیل ‏الکل

دوره 67، شماره 3، مهر 1393، صفحه 517-528

مهدی روحانی؛ بهزاد کرد؛ نازنین مطیع؛ فرحناز بهزادی