نویسنده = نمیرانیان، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل فنی زخم های وارده به درختان حاشیه مسیر در اثر عملیات چوبکشی

دوره 67، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 541-552

فرشاد کیوان بهجو؛ باریس مجنونیان؛ منوچهر نمیرانیان