نویسنده = ساسانی فر، سمیرا
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ شاخص‌های مهم اندازه‌ای تودۀ همسال ون آمیخته (مطالعۀ موردی: بخش چلیر جنگل خیرود)

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 299-312

سمیرا ساسانی فر؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت الله ضرغام


2. ارزیابی روند تغییرات مشخصه‏ های کمّی در یک تودة طبیعی بخش چلیر جنگل خیرود

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 655-665

سمیرا ساسانی فر؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت الله ضرغام