نویسنده = �������� �������� ��������������
درجه‏‏ بندی بصری گرده‏‏ های کم‏ قطر صنوبر برای مصارف چوب‏‏بری

دوره 67، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 689-706

علی بیات کشکولی؛ محمدرضا شریف پور