درجه‏‏ بندی بصری گرده‏‏ های کم‏ قطر صنوبر برای مصارف چوب‏‏بری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

چوب‏های گردِ کم‌قطر مصارف بسیار زیادی در صنایع چوب و کاغذ مانند روکش و تخته‏لایه و‏ صنایع مبلمان و نجاری، و به‏صورت خرده‏چوب برای کاغذ‏سازی و نئوپان دارند. گرده‏های کم‏قطر صنوبر قطری بین 15 تا 35 سانتی‏‏متر و در بیش از 23 استان کشور وجود دارند. گرده‏های کم‏قطر گونۀ صنوبر برای مصارف چوب‏بری درجه‏بندی بصری شدند. بنابر‏این گرده‏‏های کم‏قطر صنوبر ابتدا بر اساس قواعد مرسوم درجه‏بندی و سپس بازده هر‏ درجه از نظر متر‏ مکعب الوار با درجات متفاوت در کارگاه‏های چوب‏بری بررسی شدند. نتایج تجربی نشان دادند که بیشتر گرده‏‏ها بر اساس قواعد درجه‏‏بندی 1275 ایران و سازمان جنگل‌داری آمریکا در درجة یک قرار داشتند و حجم و بازده استحصالی الوار درجة یک یا انتخابی آن‌ها بر اساس قواعد درجه‏بندی 8073 ایران و ملی آمریکا بیشتر بود. معایبی که مصارف و محدودة پیشنهادی گردة صنوبر، مانند میلۀ یخ‏زدگی و مغز در الوار، را تحت تأثیر قرار می‏دهد بر اساس مقادیر میانگین معایب، قواعد استاندارد ملی، و مشاهدات میدانی مشخص می‏‏شود و در شرایط عملی نیز مصارف گرده‏ها، حساسیت زیادی به این معایب دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visual Grading of Small Diameter Poplar for Use in Sawmill Timber

نویسندگان [English]

  • ali bayatkashkoli 1
  • MohammadReza Sharefpour 2
1 Associate Professor, Paper and Wood Technology and Sciences Department, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, I.R. Iran
2 M.Sc. Graduate, Paper and Wood Technology and Sciences Department, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, I.R. Iran
چکیده [English]

Small diameter timbers have many used in wood and paper industries such as veneer and plywood, furniture industry, wood working and their particle for papermaking and particleboard. Diameter of small diameter poplar is between 15 to 35 cm and poplar trees are planted in excess of 23 provinces of Iran. Small diameter poplar are visual graded to lumber of sawmill. Since, small diameter poplars are graded on the basis of traditional rules of grading and then outputs of timber production are investigated by standard rules of lumber. Experimental results are showed that small diameter poplar and their timber production have more firsts and selects of grades than others grades on the basis of national grading of Iran (1275 and 8073), United State Forest Service and National Hardwood Lumber Association. Defects such as frost cracks in small diameter poplar and core in poplar timber are influence onto application usage and ranges of grades scales and effective defects are determined by average measured of defects, national standard rules and field research. Also, their application usages are very sensitive to the effective defects, in the practical condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defect
  • small diameter timber
  • visual grading
  • poplar
[1]. Howard, J. (2001). U.S.timber production, trade, consumption and price statistics 1965-1999. Res. Pap.FPL-RP-595, Madison, WI. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Product Laboratory.
[2]. Paun, D., and Jackson, G. (2000). Potential for expanding small-diameter timber market - assessing use of wood posts in highway applications. Gen.Tech.Rep. FPL-GTR-120., Madison, WI. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Product Laboratory.
[3]. Willits, S., and Ross, R. (2004). Veneer recovery from small diameter stands in south western Oregon. USDA forest service, Pacific Northwest Research Station and Forest Products Laboratory, WI, 39:172-185.
[4]. Bayatkashkoli, A., Amiri, S., Faezipour, M., and Dosthosyne, K. (2008). Economical classification of small-diameter poplar utilization in the particle board and ply wood industries. Iranian Journal of Natural Resources, 81:87-99.
[5]. Amiri, S. (2000). Defects investigation and determine of allowable measured of defects in log grading. Iranian Journal of Natural Resources, 53(2):113-129.
[6]. Bayatkashkoli, A., Amiri, S., and Parsapajouh, D. (2007). Grading and scaling methods of log and lumber. Ilaf Press, Shiraz.
[7]. Bodig, J., and Jayne, B. (1989). Mechanics of wood and wood composites. Translated by Ebrahimi, Gh., University of Tehran Press, Second Edition, Tehran.
[8]. Becker, D. (1998). Lumber recovery from small diameter ponderosa pine in northern Arizona. Pacific Northwest Research, Southern Research Station, General Technical Report PNW- GTR.44: 123-134.
[9]. Wang, S.Y., Chen, J.H., Tsai, M.J., Lin, C.J., and Yang, T.H. (2008). Grading softwood lumber using nondestructive techniques. Journal of Materials Processing Technology, 208: 149–157.
[10]. Divos, F., and Tanaka, T. (1997). Lumber strength estimation by multiple regression. Holzforschung, 51: 467–471.
[11]. Structural Timber-Strength classes, Committee European National (CEN), EN 338, 2003.
[12]. Fernandez-Golfin, J.I., Diez-Barra, M.R., Hermoso, E., and Mier, R. (2007). Mechanical characterization of visually classified small- diameter laricio pin round timber. Spanish Journal of Agricultural Research, 5(3): 304-311.
[13]. Acceptable defects for logs (and gradation), Institute of Standards and Industrial Research of Iran, ISIRI Number 1275, 1994.
[14]. Wood – Hardwood baulk – Gradation, Institute of Standards and Industrial Research of Iran, ISIRI Number 8073, 2004.