نویسنده = تقی یاری، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بخارزنی چوب نراد بر میزان جذب و عمق نفوذ مادة حفاظتی اسید کرومات مس

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-92

میلاد رمضانپور؛ اصغر طارمیان؛ حمیدرضا تقی یاری