نویسنده = ������������ �������� ��...
تولید و هزینۀ عملیات سرشاخه‏زنی و بینه‏بری با اره‌موتوری (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

دوره 67، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 187-199

مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ نصرت ا... ضرغام