نویسنده = مجنونیان، باریس
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة تأثیر مواد پلیمری بر خصوصیات فیزیکی خاک جاده‌های جنگلی

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 395-404

فاطمه موسوی؛ احسان عبدی؛ علی رئیسی استبرق؛ باریس مجنونیان


2. تولید و هزینۀ عملیات سرشاخه‏زنی و بینه‏بری با اره‌موتوری (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 187-199

مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ نصرت ا... ضرغام