نویسنده = جعفری، علی اشرف
تعداد مقالات: 1
1. نگهداری بذر ملج (Ulmus glabra Hudson) در شرایط فراسرد (Cryopreservation)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 679-688

محبتعلی نادری شهاب؛ مریم جبلی؛ علی اشرف جعفری