نویسنده = شریفی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه آناتومی چوب گونة اوجا (Ulmus carpinifolia Borkh.) بومی گرگان و کمیجان

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-81

رضا اولادی؛ حامد متینی بهزاد؛ زهرا شریفی؛ عباس معصومی