نویسنده = سید یوسف عرفانی فرد
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل چندزمانۀ تأثیر گردوغبار صنعتی کارخانۀ سیمان مازندران بر پوشش جنگلی اطراف آن

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 275-278

علی اشرفی؛ سید یوسف عرفانی فرد؛ فرشاد امیر اصلانی؛ علی درویشی بلورانی؛ علی جعفر موسیوند


2. کارایی روش‌های تصحیح اثر حاشیه‌ای تابع K رایپلی در تحلیل مکانی درختان کنار (Ziziphus spina-christi) در زاگرس

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 315-324

سید یوسف عرفانی فرد؛ ثریا گرامی؛ جواد سوسنی