نویسنده = حسین یوسفی
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از هیبرید فنل فرمالدهید چسب ماهی در ساخت -تخته لایه

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 809-819

مهسا نصری نوبندگانی؛ لعیا جمالی راد؛ فرشید فرجی؛ حسین یوسفی


2. تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی و نشاستة کاتیونی بر ویژگی‏‏ های خمیرکاغذ سودا آنتراکینون ساقة برنج

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 105-117

هادی حسن جان زاده؛ سحاب حجازی؛ حسین یوسفی؛ سعید مهدوی؛ علی عبدالخانی


3. اثر استفاده از نانوفیبرهای سلولزی بر خواص کاغذ باگاس

دوره 66، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 351-366

محمد مهدی هادیلام؛ الیاس افرا؛ حسین یوسفی