نویسنده = ���������� ������������
خواص بازدارندگی نانوکامپوزیت‏ های نانوکریستال سلولز ـ پلی ‏وینیل ‏الکل

دوره 67، شماره 3، مهر 1393، صفحه 517-528

مهدی روحانی؛ بهزاد کرد؛ نازنین مطیع؛ فرحناز بهزادی