نویسنده = ������������ ����������
اثر اسید جیبرلیک و لایه‌گذاری بر شکست خواب بذر افرای کَرب

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 419-428

بهرام ناصری؛ مسعود طبری کوچکسرایی