نویسنده = �������� ������������ ��������
بررسی اثر پرکننده معدنی (دولومیت) و جفت‌کننده برخواص مکانیکی چندسازه‌های آردچوب راش- پلی‌اتیلن

دوره 65، شماره 2، تیر 1391، صفحه 221-232

پیام مرادپور؛ کاظم دوست حسینی؛ تقی طبرسا؛ امیر نوربخش