نویسنده = ���������������������� ��������
قدرت نگهداری اتصال دهنده‌ها در چندسازه آرد کاه برنج-پلی اتیلن سنگین در مراحل رطوبت‌دهی متناوب

دوره 65، شماره 2، تیر 1391، صفحه 211-220

محراب مدهوشی؛ حسین نادعلیزاده؛ ابوالقاسم خزاعیان