کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی
مطالعة ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی و حرارتی رزین ملامین-فرمالدهید اصلاح شده با کاپرولاکتام و اتیلن-گلیکول

دوره 76، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 141-151

مرضیه شریفات؛ داود افهامی سیسی؛ هادی غلامیان؛ علیرضا شاکری؛ رضا حسین پورپیا