کلیدواژه‌ها = ایستگاه هواشناسی
مشخصه‌های بارش سالانه و فصلی در ناحیة رویشی صحارا-سندی

دوره 77، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-11

سعیده صالحی وزیری؛ پدرام عطارد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ حمید صوفی مریو


ظرفیت گونۀ درختی آردوج (Juniperus foetidissima Willd.) و درختچه‌ای چتنه (Juniperus oblonga M.B.) برای مطالعات اقلیم‌شناسی درختی در منطقۀ ارسباران

دوره 73، شماره 3، آبان 1399، صفحه 353-363

محمد امامی نسب؛ رضا اولادی؛ کامبیز پورطهماسی؛ انوشیروان شیروانی