نویسنده = �������������������� ������������
مقایسه کارائی کوره رادیوفرکانس/خلاء و کوره معمولی برای خشک‌کردن چوب کاج‌جنگلی

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-72

علیرضا نیکوتدبیر؛ نوید شریفی؛ اصغر طارمیان