نویسنده = ���������� ��������
پیش‌بینی خصوصیات محیطی رویشگاه با استفاده از ترکیب پوشش گیاهی

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 39-50

امید اسماعیل‌زاده؛ میثم صوفی؛ رزگار داروند