نویسنده = زال‌نژاد، حامد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل تأثیرگذار بر خسارت برف زودرس در توده‌های طبیعی (مطالعۀ موردی: بخش پاتم)

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-86

حسن سام دلیری؛ مقداد جورغلامی؛ جعفر فتحی؛ حامد زال‌نژاد