نویسنده = سروش، امیرفرهنگ
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت‌های تولید نانوساختار سیلیسی از کلش برنج

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 243-252

امیرفرهنگ سروش؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ سید رحمان جعفری پطرودی