نویسنده = ���������� ������ ���������� ��������
اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر میزان شاخه‌زایی گیاه سرو چهارهزارسالۀ ابرکوه

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 137-147

میترا قائدی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آباد