نویسنده = دهستانی اردکانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر میزان شاخه‌زایی گیاه سرو چهارهزارسالۀ ابرکوه

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-147

میترا قائدی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آباد