نویسنده = ������������������ ��������
برآورد زی‌تودة روی زمینی جنگل‌های هیرکانی با استفاده از داده‌های راداری Alos-Palsar (مطالعة موردی: شصت‌کلاته گرگان)

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 479-488

مریم پورعظیمی؛ شعبان شتایی جویباری؛ سارا عطارچی؛ جهانگیر محمدی