نویسنده = قاسمی منفرد راد، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مقدار الیاف چوب درخت انگور و زمان پرس بر خواص کاربردی و زبری سطح تخته‌‌فیبر دانسیتة متوسط

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 273-286

فاطمه رضائی؛ علی اکبر عنایتی؛ محمد لایقی؛ حمیدرضا قاسمی منفرد راد